Občanské právo

Sporná agenda včetně zastupování u soudů
• spory z pojistných smluv
• pracovní spory
• spory s mezinárodním prvkem

Náhrada škody

Pracovní právo

Smluvní agenda

Převody nemovitostí včetně návrhu na vklad, advokátní úschovy a ověření podpisů

Rodinné právo

Rozvody
Řešení poměru k nezletilým dětem
Dědictví

Správní právo

Stavební právo a developerské projekty

Zastupování v řízeních před správními orgány a ve správním soudnictví

Obchodní právo

Zakládání a likvidace společností

Korporátní změny

Obchodní smlouvy

Fúze a akvizice

Obchodní spory

Právní poradenství členům statutárních orgánů

Mezinárodní obchod

Smlouvy o přepravě a zasílatelství

Právo mezinarodní koupě zboží

Insolvenční právo

Zastupování věřitelů a dlužníků

Asistence při vymáhání pohledávek

Incidenční žaloby

Trestní právo

Trestní obhajoba

Zastoupení poškozeného v trestním řízení