Mgr. Iveta Klimešová, LL.M., advokátka
Senovážné náměstí 23
Budova D, 4. patro
110 00 Praha 1

Tel.: 224 142 428
Mob.: 777 251 913

KONTAKTUJTE NÁS