„V naší kanceláři ctíme přátelský přístup ke klientům, ztotožnění se s jejich zájmy, vysokou úroveň odborných znalostí a spokojenost klientů.“

„V naší kanceláři ctíme přátelský přístup ke klientům, ztotožnění se s jejich zájmy, vysokou úroveň odborných znalostí a spokojenost klientů.“

Představení kanceláře

Zakládáme si na osobním lidském přístupu ke klientům, kteří k nám často přicházejí v nelehké situaci. Snažíme se klientům poskytnout nejen odbornou právní pomoc, ale také vstřícný přístup a širší porozumění jejich případu.

K našim klientům jsme upřímní a po předběžném posouzení jim vždy včas sdělíme jejich reálné vyhlídky na úspěch. Spor klientovi doporučíme pouze tehdy, má-li alespoň přiměřenou šanci na úspěch. Pokud je to možné, snažíme se o smírné vyřešení sporu.

Netvrdíme, že se zaměřujeme na všechny oblasti práva. Věnujeme se pouze oblastem, u kterých jsme přesvědčeni, že svým klientům dokážeme poskytnout vysoký standard právních služeb. Pro klienty přitom hledáme vždy ta nejefektivnější a nejméně nákladná řešení.

Právní služby poskytujeme v českém a anglickém jazyce.